1. Domov
  2. Platobný a finančný systém

Ako sa dostanem do platobného systému Lumina?

Pomocou platobného systému Lumina môžete nakupovať body, zobrazovať transakcie a upravovať nastavenia platieb.

1. krok: Prihláste sa

Prihláste sa na portál Lumina.

2. krok: Prejdite do Lumina služby

Ak chcete zobraziť svoje služby vrátane možností pre konzultantov a Lumina Finance, vyberte v ľavom menu položku Lumina služby.

3. krok: Vyberte Lumina Financie

Vyberte Lumina Financie.

Poznámka: ak máte v jednom účte Lumina viacero profilov konzultanta, pre každý profil máte samostatný panel Lumina Financie.

 

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento návod!