Ako si zobrazím svoj Splash, ak nemám mobilné zariadenie alebo si nemôžem nainštalovať aplikáciu Lumina Splash?

Ak nemáte mobilné zariadenie alebo si nemôžete nainštalovať aplikáciu Lumina Splash, môžete svoj Splash preskúmať pomocou prehliadača.

Predtým, ako začnete, budete potrebovať:

  • Portrét Lumina Spark so Splash QR kódom, ktorý sa zvyčajne nachádza na poslednej strane.
  • PDF kópiu portrétu otvorenú v počítači alebo mobilnom zariadení. PDF súbor si môžete stiahnuť podľa nasledujúcich krokov.

Ak nemáte portrét Lumina Spark, môžete použiť Speed reading v aplikácii Lumina Splash pre vytvorenie úvodného Splash.

Ak máte portrét Lumina Spark, ale neobsahuje QR kód, obráťte sa na konzultanta Lumina Learning, ktorý vám poskytol portrét.

Zobrazte svoj Splash pomocou prehliadača

  1. Otvorte PDF súbor Lumina Spark pomocou mobilného zariadenia alebo počítača.
  2. Nájdite svoj Splash QR kód. Zvyčajne je na poslednej strane.
  3. Ťuknite alebo kliknite na QR kód.
  4. Váš Splash sa otvorí v prehliadači. Posuňte sa nadol a prejdite na prehľad svojej osobnosti.

    Užite si objavovanie svojej Lumina Splash!